จันทร์ดี

จันทร์ดี
ที่อยู่: 73 หมู่ 1 ถนนนิภภา ต.ท่าเทววงษ์ จ.ชลบุรี, อ.เกาะสีชัง
เบอร์โทรศัพท์: 081-687-2738 / 090-135-7762 / 098-912-6372