เกษมโภชนา

เกษมโภชนา
ที่อยู่: 246/5 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.บางพระ จ.ชลบุรี, อ.ศรีราชา
เบอร์โทรศัพท์: 038-341-440