ลารอนด์La Ronde

ลารอนด์
ที่อยู่: 353 Royal Cliff Hotels ถนนพระตำหนัก พัทยาใต้ ต.หนองปรือ จ.ชลบุรี, พัทยา
เบอร์โทรศัพท์: 038-250-421