เดอะ คาสเคดThe Cascade

เดอะ คาสเคด
ที่อยู่: Garden Sea View Resort ถนนพัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ จ.ชลบุรี, พัทยา
เบอร์โทรศัพท์: 038-226-070