กุ้งสด ปูเป็น

กุ้งสด ปูเป็น
ที่อยู่: 55 ถนนบางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข จ.ชลบุรี, อ่างศิลา
เบอร์โทรศัพท์: 038-748-190