ป้านิตย์ บางแสนซีฟู้ด

ป้านิตย์ บางแสนซีฟู้ด
ที่อยู่: ถนนบางแสนสาย 1 อ.เมือง จ.ชลบุรี, บางแสน, 20130