สีลม สเต็กเฮาส์Silom Steakhouse

สีลม สเต็กเฮาส์
ที่อยู่: 136 ถนนศรีราชานคร ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี, อ.ศรีราชา, 20110
เบอร์โทรศัพท์: 038-322-196