อมรา

อมรา
ที่อยู่: 29 ซอย 8 ถนนศรีราชานคร ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี, อ.ศรีราชา, 20110
เบอร์โทรศัพท์: 089-669-2084