ก๋วยเตี๋ยวเจ๊กตัง

ก๋วยเตี๋ยวเจ๊กตัง
ที่อยู่: ซอยกลป้อยค่าย ถนนวชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย จ.ชลบุรี, อ.เมืองชลบุรี