ชิล ชิลChill Chill

ชิล ชิล
ที่อยู่: ถนนเลี่ยงเมืองหนองมน ต.แสนสุข จ.ชลบุรี, บางแสน
เบอร์โทรศัพท์: 081-933-3931 / 085-650-7477