รูท 1Route 1

รูท 1
ที่อยู่: แหลมแท่น ถนนบางแสนสาย 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี, บางแสน, 20130
เบอร์โทรศัพท์: 085-963-8699 / 089-054-0799