ไม่บาน คาเฟ่-อินท์Mai Baan Cafe'-Inn

ไม่บาน คาเฟ่-อินท์
ที่อยู่: 2/2-3 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข จ.ชลบุรี, อ.เมืองชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 033-670-298 / 085-255-7262