บะกุ๊ตเต๋ หาดใหญ่

บะกุ๊ตเต๋ หาดใหญ่
ที่อยู่: ถนนวชิรปราการ ต.มะขามหย่ง จ.ชลบุรี, อ.เมืองชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 086-960-8530