ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
ข้าวต้มปลาทิพย์
เปลี่ยน
หน้าวัดศรีมหาราชา ถนนสุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี, อ.ศรีราชา,
อาหารไทยทั่วไป
โจ๊ก ข้าวต้ม
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ