ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
ราตรีผัดไทย
เปลี่ยน
ตลาดโต้รุ่ง ถนนเทศบาล 1 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี, อ.สัตหีบ,
อาหารไทยทั่วไป
ผัดไทย
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ