View Map
1
ตัวกรอง
อาหารเวียดนาม
รีเซ็ท
OZO North Pattaya 240/43 หมู่ 5 ถนนชายหาด พัทยา จ.ชลบุรี
5
0
Earn 10 Points
423/1 ต.แสนสุข จ.ชลบุรี
แหนมเนือง กุ้งพันอ้อย ยำแหนม ยำหมูยอ
1
0
14 ถนนสุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แหนมเนือง กุ้งพันอ้อย
2
0
200/10 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.บางพระ จ.ชลบุรี
แหนมเนือง น่องไก่ย่างตะไตร้ ปากหม้อญวน ยำหมูยอ
2
0
8/1 ถนนพัทยากลางสาย 3 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
แหนมเนือง ก๋วยจั๊บญวน กุ้งพันอ้อย ปากหม้อญวน
2
0
ถนนลงหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี
เปาะเปี๊ยะสด แหนมเนือง ปลาทอดตะไคร้ ปากหม้อญวณ
1
0
ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนสุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แหนมเนือง
ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา จ.ชลบุรี
ก๋วยจั๊บญวน ผัดกะเพรา
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบ้านเก่า ต.ดอนหัวฬอ จ.ชลบุรี
ก๋วยจั๊บญวน
ถนนสุขุมวิท ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี
แหนมเนือง ยำหมูยอ
30/3 หมู่ 3 ซอยคีรีนคร ต.ห้วยกะปิ จ.ชลบุรี
แหนมเนือง กุ้งพันอ้อย
299/38 แยกปากร่วม ต.บ่อวิน จ.ชลบุรี
แหนมเนือง หมูย่างใบชะพลู กุ้งพันอ้อย พิซซ่าเวียดนาม
0541/1-2 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี
แหนมเนือง กุ้งพันอ้อย ผัดซีอิ๊ว ราดหน้า
126/30 ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด จ.ชลบุรี
เต้าหู้ทรงเครื่อง เป็ดล่อน แหนมเนือง กุ้งพันอ้อย ขาหมูน้ำแดง หอยจ๊อ
112/52 หมู่ 1 ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด จ.ชลบุรี
แหนมเนือง ก๋วยจั๊บญวน กุ้งพันอ้อย กุ้งห่อตะไคร้