ชิมเส้น

ชิมเส้น
ที่อยู่: ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา, อ.เมืองนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์: 088-374-4977