มอร์มิลค์More' Milk

มอร์มิลค์
ที่อยู่: ถนนสุรวิถี 2 ต.สุรนารี จ.นครราชสีมา, อ.เมืองนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์: 080-333-4012