โฮม แอนด์ ทรี สเต็กHome & Tree Steak

โฮม แอนด์ ทรี สเต็ก
ที่อยู่: กม.17 ต.ท่าอ่าง จ.นครราชสีมา, อ.โชคชัย