คาเฟ่ คาปูCafe Capu

คาเฟ่ คาปู
ที่อยู่: 141/121 ถนนสุระ 2 ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา, อ.เมืองนครราชสีมา