วังมัจฉา

วังมัจฉา
ที่อยู่: 252 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ปรุใหญ่ จ.นครราชสีมา, อ.เมืองนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์: 044-352-395