ที-โบน สเต็กเฮ้าส์T Bone Steak House

ที-โบน สเต็กเฮ้าส์
ที่อยู่: 1177/1 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา , อ.เมืองนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์: 044-296-808 / 081-725-5843