โชคชัยสเต็กเฮ้าส์Chokchai Prime Steak House

โชคชัยสเต็กเฮ้าส์
ที่อยู่: 170 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.หนองน้ำแดง จ.นครราชสีมา, อ.ปากช่อง
เบอร์โทรศัพท์: 044-328-445 / 044-328-552 / 044-313-098