ต้อมเนื้อย่างเกาหลี

ต้อมเนื้อย่างเกาหลี
ที่อยู่: ถนนรถไฟอุทิศ ต.โนนสูง จ.นครราชสีมา, อ.โนนสูง, 30160