อัมพรเบเกอรี่

อัมพรเบเกอรี่
ที่อยู่: ถนนสีคิ้วเชียงคาน ต.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา, อ.สีคิ้ว, 30140