โคล่าแดง

โคล่าแดง
ที่อยู่: ถนนปากช่อง ต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, อ.เมืองนครราชสีมา, 30130
เบอร์โทรศัพท์: 081-075-2479