อ.กุ้งเผา สาขา 11Or.Kungpao

อ.กุ้งเผา สาขา 11
ที่อยู่: ถนนมิตรภาพเลี่ยงเมือง ต.หนองกระทุ่ม จ.นครราชสีมา, อ.เมืองนครราชสีมา, 30000
เบอร์โทรศัพท์: 044-307-227 / 081-877-5634