ป้าไพลาบเป็ด

ป้าไพลาบเป็ด
ที่อยู่: ถนนมิตรภาพสายเก่า ต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, อ.ปากช่อง
เบอร์โทรศัพท์: 044-312-404 / 089-999-9895