ป้าแดงข้าวมันไก่

ป้าแดงข้าวมันไก่
ที่อยู่: 58 หมู่ 4 ต.แหลมทอง จ.นครราชสีมา, อ.หนองบุญมาก
เบอร์โทรศัพท์: 085-353-6487