ลาบแม่ประนอม

ลาบแม่ประนอม
ที่อยู่: ถนนธนะรัชต์ ต.หมูสี จ.นครราชสีมา, อ.ปากช่อง
เบอร์โทรศัพท์: 084-411-5798