ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
ตาพงษ์ปลาเผา
เปลี่ยน
ต.โพนทอง จ.นครราชสีมา , อ.สีดา,
ร้านอาหารทั่วไป
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ