วิโรจน์แก่งกระจานรสเด็ด

วิโรจน์แก่งกระจานรสเด็ด
ที่อยู่: ใกล้กับสันเขื่อนแก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี, อ.แก่งกระจาน
เบอร์โทรศัพท์: 032-459-076 / 081-426-9506