ครัวผู้ใหญ่จอย

ครัวผู้ใหญ่จอย
ที่อยู่: ใกล้วัดคลองโคลน ต.แหลมใหญ่ จ.สมุทรสงคราม, อ.เมืองสมุทรสงคราม
เบอร์โทรศัพท์: 085-184-3410