รับลม-ชมแม่น้ำ

รับลม-ชมแม่น้ำ
ที่อยู่: 147 หมู่ 5 ต.บ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี, อ.บางปลาม้า
เบอร์โทรศัพท์: 080-073-7397