บ้านตาลฟ้า

บ้านตาลฟ้า
ที่อยู่: ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์, อ.เมืองกาฬสินธุ์