ตุ้มก๋วยเตี๋ยวไก่เนื้อสด

ตุ้มก๋วยเตี๋ยวไก่เนื้อสด
ที่อยู่: 103/2 หมู่ 6, ถนนพหลโยธิน ต.ไม้งาม จ.ตาก, อ.เมืองตาก
เบอร์โทรศัพท์: 055-516-645