ก๋วยเตี๋ยวเป็นหนึ่ง

ก๋วยเตี๋ยวเป็นหนึ่ง
ที่อยู่: 69/6 ถนนอิศรา ต.ปากน้ำ จ.กระบี่, อ.เมืองกระบี่, 81000
เบอร์โทรศัพท์: 095-428-9131