สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น

สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น
ที่อยู่: หมู่ 3 ต.ตะพง จ.ระยอง, อ.เมืองระยอง
เบอร์โทรศัพท์: 089-099-1297