สวนละไมSuan Lamai

สวนละไม
ที่อยู่: ถนนบ้านบึง-แกลง ต.ป่ายุบใน จ.ระยอง, อ.วังจันทร์
เบอร์โทรศัพท์: 098-737-4983 / 098-737-4984 / 098-737-4985