แพอาหารสี่แคว

แพอาหารสี่แคว
ที่อยู่: ถนนริมเขื่อนหน้าศาลากลาง ม.9 ต.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์, อ.เมืองนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์: 056-227-701 / 086-674-3003