นวลศรี

นวลศรี
ที่อยู่: 20/32-3 ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง จ.พิษณุโลก, อ.เมืองพิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์: 055-302-085