สยามติ่มซำ

สยามติ่มซำ
ที่อยู่: ถนนราชมนู ต.ในเมือง จ.พิษณุโลก , อ.เมืองพิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์: 055-213-234