เจ๊รินทร์ ซีฟู้ด

เจ๊รินทร์ ซีฟู้ด
ที่อยู่: ถนนหนองแจง ต.ชะอำ จ.เพชรบุรี , อ.ชะอำ