สุกี้เฮ้าส์

สุกี้เฮ้าส์
ที่อยู่: ถนนถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์, อ.เมืองกาฬสินธุ์, 46000
เบอร์โทรศัพท์: 043-812-804