ที-เล็กนมสด

ที-เล็กนมสด
ที่อยู่: 30/3 ถนนอภัย ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์, อ.เมืองกาฬสินธุ์, 46000
เบอร์โทรศัพท์: 043-820-899