หนองสอเนื้อย่างเกาหลี

หนองสอเนื้อย่างเกาหลี
ที่อยู่: ถนนทางหลวงหมายเลข 227 ต.ลำปาว จ.กาฬสินธุ์, อ.เมืองกาฬสินธุ์, 46000
เบอร์โทรศัพท์: 086-073-2281