ชุลีรัตน์ แจ่วฮ้อน

ชุลีรัตน์ แจ่วฮ้อน
ที่อยู่: ถนนทางหลวงหมายเลข 214 ต.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์, อ.กมลาไสย, 46000
เบอร์โทรศัพท์: 081-056-4571