จ่าตุ๊กปลาเผา

จ่าตุ๊กปลาเผา
ที่อยู่: ถนนทางหลวงหมายเลข 12 ต.กุดหว้า จ.กาฬสินธุ์, อ.กุฉินารายณ์, 46110
เบอร์โทรศัพท์: 086-859-8113