สามโชคหมูกระทะ

สามโชคหมูกระทะ
ที่อยู่: ถนนทางหลวงหมายเลข 12 ต.บัวขาว จ.กาฬสินธุ์, อ.กุฉินารายณ์, 46110
เบอร์โทรศัพท์: 043-851-299