บ้านปีกไม้

บ้านปีกไม้
ที่อยู่: ถนนทางหลวงหมายเลข 2046 ต.สมสะอาด จ.กาฬสินธุ์, อ.กุฉินารายณ์, 45110
เบอร์โทรศัพท์: 043-134-048